Internetowy album fotografii Andrzeja Słodownika (istnieje od 1998 roku)

Ukraina VIII 2002

fotografia
(fot. 26/39) Tak sobie właśnie wyobrażałem Skalne Miasto. I oto ono: Czufut Kale kilka kroków od Bakczysaraju. Mnóstwo mieszkań w pieczarach, na szczycie wzgórza stoją ruiny normalnych domów. Przez wieki miasto było niezdobyte, aż wreszcie Katarzyna Wielka przesiedliła stąd wszystkich mieszkańców w inne rejony kraju, czym zapoczątkowała politykę przesiedleń, skutecznie kontynuowaną przez jej następców.

Zdjęcia są chronione prawami autorskimi.
All copy rights reserved
©  Andrzej Słodownik