excel skroty

Pliki do pobrania: 1

 1. skroty_klawiaturowe.doc

InformacjeLink: Tabela ze skrótami do importu

NAWIGACJA

 • Polecenie "Edycja - Idź Do": F5 albo Ctrl + G
 • Ctrl PgDn przejście do arkusza w lewo
 • Ctrl PgUp przejście do arkusza w prawo
 • Skok do ostatniej edycji (po otwarciu): Shift F5

ZAZNACZANIE I FORMATOWANIE

 • zaznaczenie jednocześnie kilku zakresów komórek przytrzymując klawisz Ctrl (podobnie jak w Menedżerze Plików grupy plików)
 • Szybkie zaznaczanie tabelki: Ctrl * (z klawiatury numerycznej), albo: Ctrl Shift 8 z klawiatury głównej, albo pierwsze użycie ctrl A - w 2003 czasem to działa
 • zaznaczanie wiersza: Shift Spacja
 • zaznaczanie kolumny: Ctrl Spacja
 • Zamiast scalania: format - wyrównaj poziomo - wyrównaj zaznaczenie do srodka
 • Zawijanie tekstu: kilka wierszy w jednej komorce excela: alt enter - zawijanie wiersza
 • Ukrycie biezacej kolumny: ctrl 0
 • Ukrycie biezacego wiersza: ctrl 9
 • Wyswietlanie i chowanie formul: ctrl` (pod esc - nad Tab)

EDYCJA

 • blokowanie wstawiania wierszy i kolumn: wystarczy wpisać coś do komórki IV65536 (wersja 2003)
 • Wstawianie nowego arkusza: shift F11
 • edycja komórki: F2
 • kopiowanie/wypelnianie w prawo: ctrl r
 • kopiowanie/wypelnianie w dol: ctrl d
 • przesuwanie obiektow wzdluz linii siatki: z wciśniętym Alt
 • dodawanie komentarza do komórki: shift F2
 • wypełnienie obszaru wartością: 1. zaznaczyć obszar, 2. wpisać jedną wartość, Ctrl + Enter
 • formuły tablicowe: ctrl shift enter
 • wypełnienie zakresu danymi: 1. zaznaczyć zakres, 2. wpisać wartość do pierwszej komórki, 3. Ctrl Enter - wypełnia zakres danymi z pierwszej komórki

FORMUŁY

 • kolejnosc dzialan: %^ */ +-
 • Przykład użycia funkcji if w połączeniu z or i and:
  =if(or(b1=1;b1=2);"PRAWDA";"FAŁSZ")
  =if(and(b1>2;b1<-2);"PRAWDA";"FAŁSZ")
 • Czwarta największa wartość z zakresu: =max.k(a1:a200;4)
 • liczby ujemne: "-" albo "()"
 • łączenie kilku elementów w komórce: = A1&" "&A3
 • Potęgowanie:
  =A1^A2 (=wykladnik^potęga) (=-4^0,5 daje błąd)
  =Potęga(A1^A2)
 • Zaokrąglanie: =zaokr(a1/0,25;0)*0,25 do wielokrotnosci 0,25
 • =jeżeli(dł(wyszukaj.pionowo(b2;c2:d11;2))=0;" ";wyszukaj.pionowo(b2;c2:d11;2))

WYKRESY

 • Błyskawiczny wykres: kursor na komórce tabeli, F11
 • Zamiana osadzonych obiektowa na grafike: zaznaczyć, ctrl shift F9
 • odłączanie wykresu od danych - shift edycja - kopiuj rysunek, w opcjach rozmiar jak na ekranie, i wklej albo w slupek serii - pasek formuły F9 odrywa

INNE

 • interaktywny arkusz na www, zaznacz arkusz - dodaj interakcje (office 2000 web components - dodać funkcje)
 • wstawianie symboli (przed XP): alt+ kod znaku; autokorekta;
 • znak euro: prawy Alt + U
 • wstawianie aktualnej daty: Ctrl+;
 • wstawianie aktualnego czasu: Ctrl+;
 • Ctrl+F3 - wstawianie nazwy
 • F5 przejdź do - tylko widoczne
 • kopiowanie z Shiftem - jako obrazek...
 • znaki niedozwolone w nazwach arkusza: */\?:[]
 • wpisywanie liczby jako tekstu: na początku wpisu znak: ' (apostrof), albo formatować komórkę jako tekst
prawa autorskie zastrzeżone